Logo mobile

Góc chuyên gia

Kỹ thuật chăm sóc vườn bưởi

Tỉa cành hàng năm, Tạo tán, quét vôi quanh gốc định kỳ, Bao trái ngay từ khi trái còn nhỏ...