Logo mobile

NPK 16-8-16+TE

+ Trái lớn nhanh, lớn trái, to nhân, chắc hạt, nặng hạt
+ Cây phát triển mạnh, năng suất vượt trội
+ Cành vươn mạnh, lá xanh lâu, rễ ra nhiều, hạn chế vàng lá, thối rễ
+ Đa lượng: Đạm(N): 16%, Lân(P2O5): 8%, Kali(K2O): 16%
+ Trung Lượng: MgO: 0,005%
+ Vi Lượng: Bo(B), Đồng(Cu), Kẽm(Zn), Mangan(Mn): Dạng vết
Khối lượng tịnh: 50kg
Đang cập nhật dữ liệu