Logo mobile

Phân Bón NPK Cao Cấp ARIEL

+ Tăng khả năng ra hoa, đậu trái tốt, phát triển cành dự trữ
+ To trái, to nhân, chắc hạt, nặng hạt
+ Hạn chế rụng trái, nứt trái, vàng lá, xoắn lá, rễ ra mạnh.
+ Cung cấp dinh dưỡng cân đối cho cây trồng
+ Đa lượng: Đạm(N): 22%, Lân(P2O5): 5%, Kali(K2O): 4%
+ Trung lượng: S: 7%, CaO: 0,05%, MgO: 0,05%
+ Vi lượng: Bo(B): 30ppm, Đồng(Cu): 20ppm, Kẽm(Zn): 30ppm, Sắt(Fe): 8ppm, Mangan(Mn):20ppm
+ Khối lượng tịnh: 50kg
Đang cập nhật dữ liệu