Logo mobile

Phân Bón NPK Cao Cấp ARIEL Lớn Trái - Phát Cành

+ Cành vươn mạnh, lá xanh lâu, rễ ra nhiều, hạn chế vàng lá, thối rễ.
+ Hạn chế rụng trái nón, chống thối trái, khô trái, chùm trái nhiều, to nhân, chắc hạt, nặng hạt

+ Đa Lượng: Đạm(N): 20%, Lân(P2O5): 12%, Kali(K2O):8%
+ Trung Lượng: Lưu Huỳnh(S): 6%, Canxi(Ca): 1%, Magie(Mg): 1%
+ Vi Lượng: Bo(B): 30ppm, Đồng(Cu): 20ppm, Kẽm(Zn): 30ppm, Sắt(Fe): 8ppm, Mangan(Mn): 20ppm
Khối Lượng Tịnh: 50 kg
Đang cập nhật dữ liệu