Logo mobile

Phân Bón NPK Cao Cấp ARIEL TO NHÂN-CHẮC HẠT

+ Trái lớn, to nhân, chắc nhân, nặng hạt
+ Hạn chế rụng trái, thối trái, nứt trái, vàng lá, nghẹt rễ
+ Cung cấp dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng vào mùa mưa, giúp xanh cây, chống chịu sâu bệnh, thời tiết bất ổn
+ Đa Lượng: Đạm(N): 20%, Lân(P2O5): 6%, Kali(K2O):18%
+ Trung Lượng: Lưu Huỳnh(S): 6%, Canxi(Ca): 1%, Magie(Mg): 1%
+ Vi Lượng: Bo(B): 30ppm, Đồng(Cu): 20ppm, Kẽm(Zn): 30ppm, Sắt(Fe): 8ppm, Mangan(Mn): 20ppm 
Khối Lượng Tịnh: 50 kg
Đang cập nhật dữ liệu