Logo mobile

Phân bón trung vi lượng Bio Humic

+ Sản phẩm có chứa đầy đủ các chất trung vi lượng đã được chuẩn hóa, cần thiết cho sự phát triển và cân bằng dinh dưỡng của cây.
+ Hạn chế hiện tượng vàng lá, xoắn lá.
+ Giúp cây trồng phát triển bộ rễ mạnh, thân lá cứng, hạn chế đỗ ngã, kích thích quá trình hình thành và phân hóa mầm hoa, hạn chế rụng trái non
+ Giúp cho cây trồng phát triển mạnh, ra bông đều và đồng loạt, trái chín tập trung, chắc hạt và tiết kiệm được lượng phân bón hóa học.
+ Tăng cường khả năng hấp thụ Đạm - Lân - Kali, tăng sức đề kháng cây trồng, tăng cường quá trình quang hợp, trao đổi chất
+ Tăng năng suất và chất lượng nông sản

+ Đa Lượng: N: 15%, P2O5: 0.5%, Kali: 0,5%
+ Trung Lượng: S: 8%, MgO: 2%.
+ Vi Lượng: Bo: 1,5000ppm, Cu: 500ppm, Zn: 2,000ppm, Fe: 5,000ppm, AxitHumic: 500ppm
+ Hợp chất chuyên dùng giúp cây hấp thụ dinh dưỡng tối đa

Khối Lượng Tịnh: 25kg
Đang cập nhật dữ liệu