Logo mobile

Phân Bón Trung Vi Lượng Cao Cấp BIO

+ Là sản phẩm có chứa đầy đủ các chất trung vi lượng đã được chuẩn hóa, cần thiết cho sự phát triển và cân bằng dinh dưỡng của cây., hạn chế hiện tượng vàng lá, xoắn lá.
+ Giúp cây trồng phát triển bộ rễ mạnh, thân lá cứng, hạn chế đỗ ngã, kích thích quá trình hình thành và phân hóa mầm hoa, hạn chế rụng trái non.
+ Giúp cho cây trồng phát triển mạnh, ra bông đều và đồng loạt, trái chín tập trung, chắc hạt và tiết kiệm được lượng phân bón hóa học.
+ Tăng cường khả năng hấp thụ Đạm-Lân-Kali, tăng sức đề kháng cây trồng, tăng cường quá trình quang hợp, trao đổi chất, tăng năng suất và chất lượng cây trồng
+ Đa lượng: N: 15%, Lân(P2O5): 0,5%, Kali(K2O):0,5%
+ Trung Lượng: Lưu Huỳnh (S): 8%, Magie(Mg): 6%
+ Vi Lượng: Kẽm(Zn): 2,000ppm; Bo(B): 1,500ppm; Đồng(Cu): 500ppm, Axit Humic: 500ppm; Sắt(Fe): 300ppm
Sản Phẩm được đóng gói: 20kg
Đang cập nhật dữ liệu