Logo mobile

Phân bón trung vi lượng cao cấp RIO Mùa Khô

+ Phục hồi cây trồng sau khi thu hoạch, tăng khả năng chịu hạn cho cây
+ Phát triển rễ tốt, tăng khả năng hấp thụ phân bón và các dưỡng chất khác của cây trồng, giúp rễ cứng giảm sự phá hoại của ấu trùng ve sầu
+ Hạn chế cây cằn cỗi, kém phát triển, không đẻ nhánh, kém vươn cành, giúp bộ lá xanh tươi để cây quang hợp tốt.
+ Hạn chế hiện tượng vàng lá, quăn lá, xoắn lá, biến dạng lá non, mất diệp lục ở lá, chết cành, chết đọt cho cây.
+ Bổ xung trung vi lượng đầy đủ, cân đối cho cây trồng, giúp phân hóa mầm hoa, ra hoa tốt, đậu nhiều trái, dưỡng trái, chống rụng trái

+Đa Lượng: Đạm(N): 12%, Lân(P2O5): 1.2%, Kali(K2O): 0.8%
+Trung Lượng: MgO: 1,6%, S:8%, CaO:1,8%
+ Vi Lượng: Bo(B):0,5% , Kẽm(Zn): 1% , Mangan(Mn): 0.8% , Đồng(Cu): 0.5% , Sắt(Fe): 0.03%
Hợp chất đặc chủng chuyên dùng vừa đủ.
Khối Lượng Tịnh: 10kg và 20kg
Đang cập nhật dữ liệu