Logo mobile

Phân Hữu Cơ Khoáng Sông Hương Chuyên Tiêu AONE-OGANIC

+ Hạn chế rụng trái, rụng lá, vàng lá, xoắn lá, khô trái non
+ Đâm đọt mạnh, phát cành nhanh, lá xanh lâu, đậm, dày
+Trái lớn nhanh, lớn đều nhân to, bộ rễ khỏe, rễ tơ nhiều
+ Phát triển svi sinh vật có ích trong đất, Trichoderma, Pseudomonas, Bacillus giúp tiêu phòng chống bệnh tuyến trùng, chết nhanh, chết chậm.
+ Hấp thụ dư lượng thuốc trừ sâu và kim loại nặng, có thể sử dụng AONE-OGANIC để thay thế hoàn toàn phân đơn hoặc NPK
 

+ Đạm (N): 3%, Lân (P2O5): 3%, Kali (K2O): 2%
+ Hữu Cơ: 15%
+ Độ ẩm: 25%
+ Các Vi lượng: Bo(B): 30ppm, Đồng(Cu):20ppm, Kẽm(Zn):10ppm, Mangan(Mn): 8ppm
+ Hợp chất chuyên dùng chống rụng chuỗi, trái non.

+ Khối Lượng Tịnh: 25Kg

Đang cập nhật dữ liệu