Logo mobile

Phân hữu cơ sinh học Sông Hương Chuyên Hồ Tiêu

+ Cải tạo đất, tăng độ phì nhiêu của đất, tăng sức chống chịu hạn và sâu bệnh cho cây trồng
+ Phòng ngừa bệnh vàng lá, thối rễ, lỡ cổ rễ, nứt thân, xì mủ và tuyến trùng hại rễ gây ra
+ Cung cấp chất dinh dưỡng và hệ sinh vật có ích cho đất, giúp cải tạo đất.
+ Phục hồi bảo vệ bộ rễ giúp rễ phát triển mạnh
+ Kéo dài thời gian sinh trưởng và tăng khả năng phát triển của cây trồng
+Hữu Cơ: 22%, Nts: 2.5%, Axit Humic: 2.5%, Độ Ẳm: 25%
+Nấm Tricoderma, Vi khuẩn Pseudomonas, hợp chất humat, Enzymes, CoEnzyms, than bùn đã qua xử lý
+Các vi lượng khác: Sắt(Fe), Bo (B), Đồng(Cu), Kẽm(Zn), Mangan(Mn), Coban(Co), Molyden(Mo)
+Hợp chất chuyên dùng, hạn chế rụng chuỗi, trái non

Khối Lượng Tịnh: 40Kg
Đang cập nhật dữ liệu