Logo mobile

Super Canxi Bo

+ Chống rụng hoa, tăng đậu phấn, giữ hạt phấn sống lâu hơn, gia tăng tỷ lệ hoa cái
+ Bung hoa mạnh, kéo mầm hoa nhanh hơn
+ Đậu trái nhiều, chắc cuống trái, chống rụng trái non sinh lý, khắc phục tình trạng nứt trái, vàng đít trái
+ Trái lớn nhanh, chắc hạt, mỏng vỏ, nặng ký
+ Nhân to, chắc hạt và hạt mẩy đều
+ Ngoài ra bổ xung các trung vi lượng cần thiết chống các loại nấm bệnh.

+ Vi lượng: Bo(B): 20,000pp, Đồng(Cu): 10,000ppm, Kẽm(Zn): 15,000ppm, Sắt(Fe): 7,000ppm, Mangan(Mn): 8,000ppm
+ Trung Lượng: CaO: 8%, MgO: 5,000ppm
+ Bổ xung chất kích hoạt dinh dưỡng chống rụng trái

+ Khối lượng tịnh: 20kg
Đang cập nhật dữ liệu